Frågor och svar om Ögonlaser

1. Vem passar inte för att göra en synfelskorrigerande operation?

  • Gravida och kvinnor som ammande
  • Personer med stora pupiller passar tyvärr inte för de flesta av metoderna.
  • Yngre personer under 18 år alternativt personer som inte vuxit klart.
  • Personer med extremt tunna hornhinnor passar inte för laseroperationer dock kan synfel korrigeras med hjälp av andra metoder.
  • Personer med ögonsjukdomar.
  • Personer som tar viss forma av medicin.

2. Kan ett synfel opereras?
Generellt kan alla personer som är vid god hälsa få hjälp. Det finns olika möjligheter med de olika metorderna. Den metod som är mest populär är LASIK men den lämpar sig inte bäst på alla synfel.

Därför är det viktigt att den du vänder dig till erbjuder olika typer av operationer så att du som individ får hjälp på bästa sätt individuellt.

3. Kommer jag ha besvär efter behandling?
Majoriteten av de som utför ögonlaser upplever en lätt känsla av obehag efter behandling. Mest kännbart är efter de allra första timmarna efter operationen då det kan kännas som om du har ett främmande föremål eller skräp i ögat. Denna känsla försvinner dock efter ett tag.

4. När kan jag återgå till arbetet?
Vi rekommenderar att du stannar hemma åtminstone en dag efter operationen.

5. Vad bör jag göra före operationen?
Inför ögonlaser ska du inte använda mjuka kontaktlinser veckan innan operation.

6. Jag lider både av astigmatism och är närsynt.  Behöver jag utföra fler operationer?
Nej. I dag räcker det med en operation för korrigera närsynthet och astigmatism på en och samma gång.

7. Kan jag låta operera ögonen med laser om jag lider av ålderssynthet (presbyopi)?
Det är bara i vissa fall som en patient med presbyopi kan genomgå ögonoperation med laser. Kontakta oss, så kan våra ögonkirurger avgöra vilka operationsmetoder som passar dig.

8. Finns det risk för skador under operationen, för att jag rör på ögat eller huvudet så att laserstrålen träffar fel?
Vår behandlingssäng har ett stöd för huvudet, som fixerar det och förhindrar ofrivilliga rörelser. När det gäller ögonrörelser spårar vår operationsutrustning dessa, med hjälp av infraröda sensorer. Varje gång en laserpuls sänds iväg kontrollerar sensorerna ögats position, och pulsen anpassas efter detta, så att den alltid når den korrekta punkten på hornhinnan.

9.Vilka biverkningar har en ögonlaseroperation?
De moderna system som idag används för ögonoperationer med laser har högsta möjliga precision. Det innebär också att operationerna är extremt säkra. Under de senaste tio åren har miljontals människor runt om i världen fått sina synproblem framgångsrikt behandlade med laser. 

För att inte drabbas av biverkningar efter operationen är det dock viktigt att du följer de instruktioner du får av läkaren. Dessa instruktioner är till för att förhindra komplikationer efter operationen. Din läkare kommer även att informera dig om de kända riskerna med den operation du ska genomgå. 

10. Vilket resultat kan jag vänta mig?
Mer än 99 procent av alla patienter som genomgår behandling med ögonlaser uppnår maximal synskärpa utan korrektion. På Novius är vår ombehandlingsfrekvens ungefär en procent. Om du, efter att ha genomgått en operation hos oss, har en kvarstående synförsämring kan din läkare besluta om att göra en finjustering. Denna är gratis.

11. Påverkar en laserbehandling mitt mörkerseende negativt?
Vi kan garantera att en laseroperation hos oss inte påverkar ditt mörkerseende negativt. Anledningen till detta är att våra lasersystem arbetar över en stor del av hornhinnans yta. Vårt behandlingsmönster behåller också till stor del krökningen av hornhinnan, vilket är ytterligare en garanti för att mörkerseendet inte påverkas.

12. Är resultaten av ögonoperationen permanenta?
Efter att du genomgått en ögonoperation hos oss tar det ett par månader innan du uppnår full effekt. Efter denna tid kommer dock din syn att stabiliseras, och resultatet är permanent. Din syn kan dock komma att påverkas senare i livet, när åldersrelaterade synförändringar uppkommer.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Vem passar inte för att göra en synfelskorrigerande operation?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Gravida och kvinnor som ammande\nPersoner med stora pupiller passar tyvärr inte för de flesta av metoderna.\nYngre personer under 18 år alternativt personer som inte vuxit klart.\nPersoner med extremt tunna hornhinnor passar inte för laseroperationer dock kan synfel korrigeras med hjälp av andra metoder.\nPersoner med ögonsjukdomar.\nPersoner som tar viss forma av medicin.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Kan ett synfel opereras?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Generellt kan alla personer som är vid god hälsa få hjälp. Det finns olika möjligheter med de olika metorderna. Den metod som är mest populär är LASIK men den lämpar sig inte bäst på alla synfel.\n\nDärför är det viktigt att den du vänder dig till erbjuder olika typer av operationer så att du som individ får hjälp på bästa sätt individuellt.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Kommer jag ha besvär efter behandling?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Majoriteten av de som utför ögonlaser upplever en lätt känsla av obehag efter behandling. Mest kännbart är efter de allra första timmarna efter operationen då det kan kännas som om du har ett främmande föremål eller skräp i ögat. Denna känsla försvinner dock efter ett tag.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”När kan jag återgå till arbetet?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Vi rekommenderar att du stannar hemma åtminstone en dag efter operationen.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vad bör jag göra före operationen?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Inför ögonlaser ska du inte använda mjuka kontaktlinser veckan innan operation.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Jag lider både av astigmatism och är närsynt.  Behöver jag utföra fler operationer?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Nej. I dag räcker det med en operation för korrigera närsynthet och astigmatism på en och samma gång.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Kan jag låta operera ögonen med laser om jag lider av ålderssynthet (presbyopi)?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Det är bara i vissa fall som en patient med presbyopi kan genomgå ögonoperation med laser. Kontakta oss, så kan våra ögonkirurger avgöra vilka operationsmetoder som passar dig.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Finns det risk för skador under operationen, för att jag rör på ögat eller huvudet så att laserstrålen träffar fel?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Vår behandlingssäng har ett stöd för huvudet, som fixerar det och förhindrar ofrivilliga rörelser. När det gäller ögonrörelser spårar vår operationsutrustning dessa, med hjälp av infraröda sensorer. Varje gång en laserpuls sänds iväg kontrollerar sensorerna ögats position, och pulsen anpassas efter detta, så att den alltid når den korrekta punkten på hornhinnan.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vilka biverkningar har en ögonlaseroperation?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”De moderna system som idag används för ögonoperationer med laser har högsta möjliga precision. Det innebär också att operationerna är extremt säkra. Under de senaste tio åren har miljontals människor runt om i världen fått sina synproblem framgångsrikt behandlade med laser. \n\nFör att inte drabbas av biverkningar efter operationen är det dock viktigt att du följer de instruktioner du får av läkaren. Dessa instruktioner är till för att förhindra komplikationer efter operationen. Din läkare kommer även att informera dig om de kända riskerna med den operation du ska genomgå. “}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vilket resultat kan jag vänta mig?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Mer än 99 procent av alla patienter som genomgår behandling med ögonlaser uppnår maximal synskärpa utan korrektion. På Novius är vår ombehandlingsfrekvens ungefär en procent. Om du, efter att ha genomgått en operation hos oss, har en kvarstående synförsämring kan din läkare besluta om att göra en finjustering. Denna är gratis.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Påverkar en laserbehandling mitt mörkerseende negativt?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Vi kan garantera att en laseroperation hos oss inte påverkar ditt mörkerseende negativt. Anledningen till detta är att våra lasersystem arbetar över en stor del av hornhinnans yta. Vårt behandlingsmönster behåller också till stor del krökningen av hornhinnan, vilket är ytterligare en garanti för att mörkerseendet inte påverkas.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Är resultaten av ögonoperationen permanenta?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Efter att du genomgått en ögonoperation hos oss tar det ett par månader innan du uppnår full effekt. Efter denna tid kommer dock din syn att stabiliseras, och resultatet är permanent. Din syn kan dock komma att påverkas senare i livet, när åldersrelaterade synförändringar uppkommer.”}}]}